Bendra informacija

UAB Kepinių namai (toliau - Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilujį telefoną, planšetę, televizorių ar kt. naudojate).

Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB Kepinių namai

Buveinės adresas: Josvainių g. 2, Kėdainiai

Tel: +370 347 55154

El. paštas: info@productum.lt

PVM mokėtojo kodas: LT100010902516

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis, negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžiamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente NR. 2016/679.

​​

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

-Vardas

-Pavardė

-El.pašto adresas

-Telefonas

-Adresas

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (tiek, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras Facebook tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį, apsipirkimo informaciją ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės ir aplikacijos turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

Kaip naudojame Jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

·         Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga

·         Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją

·         Tiesiogines rinkodaros tikslui pvz.: siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, bei klientų apklausų organizavimą)

·         Sužinoti, kaip žmones naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį produktus bei paslaugas.

·         Kitais būdais su jūsų sutikimu*

* Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

·         jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

·         teikiant paslaugas mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

·         teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

·         ​Tik esant Jūsų sutikimui Jūsų asmens duomenis (pirkimo duomenis) galime perduoti savo partneriams,  kurių parduotuves rasite Productum.lt platformoje ir kurių prekių asortimentas skelbiamas Productum.lt parduotuvėje, ir tik paslaugų teikimo tikslais.